Privacybeleid

Deze website bezoeken staat gelijk aan het instemmen met het privacy beleid van Belofloripa. Wij behouden ons te allen tijde het recht om (gedeeltes van) dit beleid te wijzigen, uit te breiden of te verwijderen. Blijvend gebruik van de website staat gelijk aan aanvaarding van deze wijzigingen.

Deze website registreert niet-persoonlijke informatie van bezoekers om trafiek te meten en besturingssysteem en browsertype te bepalen. Hiermee kunnen wij onze site continu verbeteren.

 

Verklaring inzake auteursrecht

Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Belofloripa. Ook alle andere intellectuele eigendomsrechten zijn van toepassing, tenzij anders vermeld. Tenzij voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets uit deze website worden gekopieerd, heruitgegeven, openbaar gemaakt, uitgezonden, geüpload, verzonden, verdeeld, gewijzigd of om op het even welke manier gebruikt. Behalve wanneer voorafgaand schriftelijke toestemming van Belofloripa is verkregen én de bron en intellectuele eigendomsrechten worden erkend en vermeld.

 

Gebruiksvoorwaarden

Gebruik van deze website houdt instemming met de gebruiksvoorwaarden in. Elk geschil naar aanleiding van deze voorwaarden valt onder de exclusieve jurisdictie van Belgische rechtbanken.

Hoewel Belofloripa alle mogelijke maatregelen treft om de juistheid van de informatie op de website te garanderen, is onvolledige, onnauwkeurige of verouderde info nooit uit te sluiten. Belofloripa is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen of gevolgen naar aanleiding van het gebruik van deze data. De informatie op onze website is niet bedoeld om specifiek juridisch of enig ander professioneel advies te verstrekken en is niet allesomvattend. Voor gedetailleerde informatie over uw specifieke situatie en behoeftes neemt u best contact op met een vertegenwoordiger van Belofloripa.

Belofloripa kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden – door een privépersoon noch een organisatie – voor gebruik, opbouw of interpretatie van of het vertrouwen in het materiaal op deze website, en evenmin voor toegangsproblemen tot de site.

Belofloripa heeft geen controle op en is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar verwezen wordt en die geen eigendom zijn van Belofloripa of aanverwante bedrijven. Indien u een dergelijke website bezoekt, doet u dit geheel op eigen risico.